top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

O NÁS

„Využití ve výuce“ je jedním z výstupů vzdělávacího programu Dnešní svět, jehož provozovatelem je obecně prospěšná společnost 

TERRA-KLUB, o.p.s. Jde o neziskovou organizaci akreditovanou MŠMT k provádění vzdělávacích programů. Ve spolupráci s nakladatelstvím Terra působí skoro 30 let v základním a středním školství v oblasti alternativních vzdělávacích programů a vydávání učebnic.

Mezi další výstupy vzdělávacího programu Dnešní svět patří:

  • časopis Dnešní svět, určený pro pedagogickou veřejnost, zejména v oblasti geografie a příbuzných společenskovědních a přírodovědných oborech

  • edice Školního atlasu dnešního světa v kombinaci tištěné a digitální verze

  • edice Školního atlasu dnešního Česka v kombinaci tištěné a digitální verze

  • vědomostní soutěž Eurorebus s garancí MŠMT

  • servisní program Dnešní svět v souvislostech

bottom of page