top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci lokalizují chudobou nejvíce postižené oblasti Česka a uvedou důsledky nepříznivé ekonomické situace na život obyvatel.

POSTUP:

1) Sestroj mapy ČR podle čtyř níže uvedených ukazatelů tak, že na příslušných slepých mapách vybarvíš správní obvody obcí s rozšířenou působností (první mapa) a okresy (zbývající tři mapy), které splňují příslušnou vlastnost. Použité ukazatele vychází z výsledků projektu serveru Aktuálně.cz „Chudé Česko 21“.

2) Než se pustíš do práce, zkus rozlousknout problém, který řeší kartografové: jaké barvy použiješ, když se jedná o negativní společenské jevy?

Podíl příjemců příspěvků na bydlení vyšší než 5 %:
SO ORP Bohumín, Brno, Broumov, Bruntál, Česká Lípa, Česká Třebová, Český Těšín, Děčín, Frýdlant, Havířov,
Cheb, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Jeseník, Kadaň, Karviná, Kraslice, Krnov, Litvínov, Louny, Most, Nový Bor,
Nový Bydžov, Opava, Orlová, Ostrava, Rumburk, Rýmařov, Sokolov, Stříbro, Tanvald, Teplice, Ústí nad Labem,
Varnsdorf, Vítkov, Znojmo, Železný Brod

Okresy, kde byl roku 2019 podíl osob nad 15 let v exekuci vyšší než 11 %.
(Zatímco v celé ČR byl ve sledovaném období tento podíl 8,7 %, v Karlovarském kraji je to 16,3 %
a v Ústeckém dokonce 16,71 %.):
Bruntál, Česká Lípa, Český Krumlov, Děčín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Karlovy Vary, Karviná, Litoměřice, Louny,
Most, Ostrava, Sokolov, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem

Okresy, ve kterých byla v lednu 2021 nezaměstnanost vyšší než 4 %:
Brno–město, Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Děčín, Cheb, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Jeseník, Karlovy Vary,
Karviná, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Náchod, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Přerov,
Příbram, Semily, Sokolov, Tachov, Teplice, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo

Okresy, kde volební účast v parlamentních volbách roku 2021 byla podprůměrná.
(Celková účast byla 65,43 %, ve jmenovaných okresech hlasovalo pod 64 % oprávněných voličů.):
Bruntál, Česká Lípa, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Jeseník, Karlovy Vary, Karviná, Kladno,
Louny, Mělník, Most, Ostrava-město, Prachatice, Sokolov, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem, Znojmo

3) Po vypracování map formuluj alespoň některé z důsledků nepříznivé ekonomické situace obyvatel v mapách zvýrazněných území.

4) Zvaž, zda, a případně jak, mohou souviset vyznačená území s linií dříve převážně německy mluvících regionů.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

CHUDOBA V ĆESKU?

Chudoba je sama o sobě velkým problémem pro skupiny obyvatel, které jí musí čelit. Navíc na sebe může vázat další problémy, které mohou zasáhnout celou společnost. Nemusí se jednat „pouze“ o ekonomickou zátěž pro státní rozpočet, jako jsou různé sociální přídavky, nebo podpora v nezaměstnanosti. Z nespokojenosti chudobou zasažených skupin obyvatel mohou plynout i dalekosáhlé společenské důsledky. Dají se chudoba a s ní spojené problémy vyjádřit čísly? Můžeme chudobu a z ní plynoucí důsledky zachytit na mapách?

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:
Člověk ve společnosti – vztahy mezi lidmi
Člověk jako jedinec – osobní rozvoj
Člověk, stát a hospodářství – majetek, vlastnictví; hospodaření

ZEMĚPIS:
Česká republika – regiony České republiky

INFORMATIKA:
Data, informace a modelování – data, informace

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page