top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci se seznámí s polohou států USA a jejich klimatickými odlišnostmi.

POSTUP:
1) Na druhé straně (v pdf příloze) vyplňte jména států USA tak, aby odpovídaly umístění na mapě. Zvýrazněná písmena přepište do tří tajenek. Nejenže se dozvíte, jak veselé vtipy si v Americe povídají, ale zjistíte něco i o klimatu severoamerického kontinentu. Nejdříve doplňte státy vlevo, ke druhému vtipu se vztahují státy dole, k poslednímu státy vpravo. Pozor! Abychom předešli nesrovnalostem v hláskování a zároveň v přepise z angličtiny do češtiny, státy zapisujte v jejich anglickém znění.

Při zeměměřičských pracích na pomezí New Hampshire a Maine bylo zjištěno, že je nutné upravit hranici mezi těmito státy. Zastavili se tedy u farmáře, aby mu sdělili, že od nyní už není v Maine, ale v New Hampshire. "Skvělé," řekl farmář. "Těch mainských _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!“

Jaká jsou čtyři roční období v Minnesotě? Skoro zima, zima, stále zima a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Howard umře a před posledním soudem čeká ve frontě. Všimne si, že některé duše jdou přímo do nebe, zatímco Satan hází jiné do pekelné jámy. Nicméně čas od času, místo aby hodil nebohou duši do ohně, odhodí ji stranou. Howard se zvědavě ptá Satana: "Promiňte, proč ty duše házíte bokem, místo abyste je uvrhl do pekla s ostatními?" – "Ty jsou z Oregonu," odpovídá Satan. "Jsou příliš _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _."

2) Po vyluštění tajenek se můžete pustit do těchto otázek:

1. Na mapě je zobrazeno 48 států. Dva zbývající se nacházejí mimo toto souvislé území. Jak se jmenují?
2. Které tři státy USA jsou největší podle rozlohy? Porovnejte jejich rozlohu s ČR.
3. Kdyby byla Česká republika součástí Spojených států, na kterém místě by podle rozlohy byla? Na internetu je mnoho vhodných zdrojů, kde najdete pořadí států USA podle rozlohy.
4. Které tři státy vévodí žebříčku podle počtu obyvatel?
5. Zpět ke klimatu: vybarvěte na mapě státy, o kterých je v anekdotách řeč a s pomocí atlasu (např. s mapou oceánských proudů) se pokuste zdůvodnit vlastnosti klimatu, které jsou v nich popsané.
6. A pokud chcete znát všech 50 států USA, doplňte si do mapy názvy těch zbývajících.

ŘEŠENÍ:
… ZIM MÁM PO KRK; … OPRAVA SILNIC; … MOKRÉ NA TO, ABY CHYTLY
1. Aljaška, Havaj; 2. Aljaška, Texas, Kalifornie; 3. 40.; 4. Kalifornie, Texas, Florida

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

STãTY USA Z VESELA

Občas zaslechneme, že někteří obyvatelé Spojených států amerických znají z Evropy jen pár států a třeba takové Česko ani nedovedou správně lokalizovat. Ale známe my všech 50 států USA? Nebo aspoň pár hlavních? Víme, kde leží, čím je ten který stát charakteristický, jaké má podnebí, jaké je jeho hlavní město, čím je zajímavá jeho historie? Zpravidla také moc ne. Přitom rozloha USA není moc odlišná od rozlohy Evropy. A nabízí toho také spoustu zajímavého.

ZEMĚPIS:

Přírodní obraz Země – systém přírodní sféry na regionální úrovni
Regiony světa – modelové regiony světa
Životní prostředí – krajina

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

KOMPETENCE:

bottom of page